Sykdom

Syke barn skal holdes hjemme til de er symptomfrie. Det er mye smitte i barnehager og det er viktig at dere ikke sender barn med feber, diare eller andre smittsomme sykdommer i barnehagen.

Se retningslinjer for ulike sykdommer i dette skjemaet:

Tiltak ved smittsomme sykdommer

Eller les mer her:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/

Har barnet kastet opp på natten, skal barnet ikke i barnehagen dagen etter. Ta ansvar for at ikke andre barn blir unødig smittet. Vi erfarer noen ganger at foreldre ikke ønsker å belaste sin arbeidsgiver ved å være hjemme med syke barn, men ved å sende et sykt barn i barnehagen for raskt er dere med på at også andre foreldre må være hjemme med sykt barn. Dette er et felles ansvar for dere foreldre!

Dersom barnet blir sykt i barnehagen ringer vi til foreldrene slik at de kan hente barnet.

 

 ORIENTERING OM UTDELING AV LEGEMIDLER - TIL FORELDRE

LEGEMIDDELKORT FORELDRE FYLLE UT!

Avtale om medisinering - tillatelse fra foreldre