Årshjul 2022 - 2023

Her finner dere oversikt på forskjellige aktiviteter gjennom året - med forbehold om endring. Oversikten er sendt ut til alle foreldre på mail. Husk å lese månedsbrev fra avdelingen, hvor det står mer informasjon om aktivitetene og eventuelle endringer. Det kan også være aktiviteter og arrangement i tillegg til de som står i oversikten.

Vi har laget en oversikt på ulike aktiviteter som vi pleier å ha gjennom hele barnehageåret. 

Denne oversikten er laget med forbehold om endringer.

Årshjul 2022-2023