Årshjul 2020 - 2021

Her finner dere oversikt på forskjellige aktiviteter gjennom året - med forbehold om endring. Oversikten er sendt ut til alle foreldre på mail. Husk å lese månedsbrev fra avdelingen, hvor det står mer informasjon om aktivitetene og eventuelle endringer. Det kan også være aktiviteter og arrangement i tillegg til de som står i oversikten.

Vi har laget en oversikt på ulike aktiviteter som vi pleier å ha gjennom hele barnehageåret. Med covid-19 situasjonen, er det usikkert hva vi kan gjennomføre og hvordan. 

Vi ønsker å gjennomføre de fleste aktiviteter, selv om det betyr at de blir noe annerledes. 

Foreldrene vil bli orientert fortløpende om våre planer.

 

Årshjul 2020 - 2021