Tilvenning

Hvor mye tilvenning barnet trenger er veldig individuelt og det er dere foreldre som må være med å bestemme lengden på denne tilvenningen. Det mest vanlige er å bruke tre dager.

Den første dagen kommer dere og hilser på og dere vil bli tatt i mot av
primærkontakten. Ofte holder det for barnet å være i barnehagen 2-3 timer den
dagen. Det er mange nye inntrykk, og det er viktig at barnet får en positiv
opplevelse av den første dagen.

Dag to kan man være i barnehagen litt lenger, delta på et måltid og kanskje
prøve at foreldrene kan gå i fra en liten stund.

Den tredje dagen kan vi prøve nesten en full dag og store deler av den uten
forelde, men dere må være tilgjengelige og ikke langt unna.

Mange foreldre erfarer at det er vanskelig å konsentrere seg om jobben,
dersom man har gått fra et gråtende barn i barnehagen. De fleste barn slutter å
gråte relativt fort. Det er helt i orden å ringe oss etter en stund for å høre
om barnet har roet seg. Med en bekreftelse på det, kan man senke skuldrene og ta
fatt på arbeidsdagen.