Samarbeidsutvalget 2020 - 2021

Barnehageloven sier i § 4 at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. I Roselia Barnehage er samarbeidsutvalgets sammensetning og oppgaver regulert i vedtektenes § 3.3.