Eierstyret 2022 - 2023

Roselia Barnehage er foreldredrevet. Styret er satt sammen av representanter fra eierne og en representant fra de ansatte. Det nåværende styret ble valgt på årsmøtet i mai 2022. Styret er barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene og skal drive andelslaget på beste måte. Styrets mandat og oppgaver er beskrevet i barnehagens vedtekter. Saker som ønskes behandlet i styret, kan leveres skriftlig til leder av styret eller til daglig leder.

                          

Eierstyret 2022 - 2023