Kontakt

Daglig leder: Ellen Kærbo Henriksen

Postadresse: Postboks 717, 1616 Fredrikstad

Besøksadresse: Rosebuen 2, 1617 Fredrikstad

Telefon: 69 33 08 90

Mobil: 468 20 636 / 958 53 034

E-post til daglig leder: roseliabarnehage@gmail.com

 

Avdelinger:

Stjernetoppen

Mobil til avdeling: 468 27 224

E-post: Stjernetoppen.roselia@gmail.com

Himmelblå

Mobil til avdeling: 468 32 070 

E-post: Himmelbla.roselia@gmail.com

Gullstjerna

Mobil til avdeling: 468 23 021 

E-post: gullstjerna.roselia@gmail.com

Månelys

Mobil til avdeling: 468 12 702 

E-post: manelys.roselia@gmail.com

Besøksadresse

Roselia Barnehage SA
Rosebuen 2
1617 Fredrikstad

Postadresse

Roselia Barnehage SA
Postboks 717
1616 Fredrikstad

Telefon

Hovednummer:69 33 08 90
Stjernetoppen:468 27 224
Himmelblå:468 32 070
Månelys:468 12 702
Gullstjerna:468 23 021
Administrasjon:468 20 636

Daglig leder

Ellen Kærbo Henriksen
Tlf: 958 53 034
E-post: roseliabarnehage@gmail.com