Driftsform og vedtekter

Roselia Barnehage har en driftsform som ikke lenger er så vanlig. Det er de foreldre som til enhver tid har barn i Roselia som eier barnehagen.

Nå som de fleste kommuner nærmer seg full barnehagedekning, er det ikke lenger behov for at foreldre går sammen og starter barnehager. Det var nemlig slik Roselia Barnehage ble til. Takket være noen driftige foreldre i samarbeid med Trygge barnehager og med hjelp av Fredrikstad kommune, ble Roselia bygget i 1999.

Roselia Barnehage er fortsatt foreldreeid og det er foreldrerepresentanter i barnehagens eierstyre som formelt driver barnehagen. Eventuelt overskudd går dermed tilbake til barnehagen, og kommer barna tilgode.

Alle som får plass i Roselia Barnehage må betale inn en andel på 5000 kroner for hver familie uavhengig om de har et eller flere barn i barnehagen. Dette må betales en måned FØR barnet skal begynne, for å beholde plassen. Når barnet slutter, betales andelen tilbake.

For at Roselia Barnehage skal fortsette med nåværende driftsform, er vi avhengige av at foreldre ønsker å sitte i eierstyret vårt. Vi er også avhengige av at alle foreldre stiller opp på dugnad, slik at vi kan holde kostnadene lave. Vi ønsker heller å bruke penger på vikarer, slik at barna har en best mulig hverdag i barnehagen.  

 

Vedtekter sist endret 30.10.2020

 

Selskapsvedtekter vedtatt på årsmøte 22.05.14