Ansatte

Administrasjon

Ellen Kærbo Henriksen

Stilling: Daglig leder
958 53 034
roseliabarnehage@gmail.com

Daglig leder i Roselia bhg siden 1.januar 2003 Utdannet førskolelærer våren-96 med fordypning Administrasjon og Ledelse. Jobbet som ped-leder og styrer i Son. Etterutd: Veiledning og Kommunikasjon og mediehåndtering.

Gullstjerna

Barbro Therese Risan

Stilling: Assistent

Barbro har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Hanne Vigger Svensen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 2001 med drama som fordypning. Stedfortreder for daglig leder. Jobbet 5 år på Lurvelegg før hun begynte i Roselia i februar 2009.

Martin A. Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer 2017. Begynte i Roselia i september 2020.

Hilde Langgård

Stilling: Assistent

Hilde ble ansatt i Roselia barnehage høsten 1999. Hun har tidligere arbeidserfaring fra 5 ulike barnehager, fra 1995-1999.

Rebekka Hofmo Evensen

Stilling: Assistent

Utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2003 Begynte å arbeide i Roselia barnehage høsten 2003.

Himmelblå

Elisabeth Lia Kjønigsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 1999 med småbarnspedagogikk som fordypning. Begynte i Roselia barnehage i juli 1999. Etterutdanning: Spesialpedagogikk og veiledning.

Halina Sikierska

Stilling: Assistent

Lene Lindberg

Stilling: Assistent

Lene begynte å jobbe i Roselia barnehage høsten 2004. Hun har jobbet både på stor og liten avdeling, og er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Lene begynner å arbeide på avd. Himmelblå i august 2021.

Mette Ciara Høili

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt siden 1999. Ferdig utdannet i 1997, med friluftsliv som fordypning. Etterutdanning: Pedagogisk veiledning, pedagogisk dokumentasjon, pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og økonomi for bhg. ATV.

Mette Gro Almquist

Stilling: Assistent

Mette Gro har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Tidligere erfaring fra barnehager i Sarpsborg kommune.

Månelys

Camilla Arnesen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 2003 med kunst og håndverk som fordypning. Startet å jobbe i Roselia barnehage høsten 2004. Etterutdanning: Veiledning.

Heidi Bjørklund Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Heidi ble ansatt i Roselia barnehage 2004. Hun tok sin førskolelærerutdannelse på Høgskolen i Oslo, 1994-1997, med drama som fordypning.

Martine Mikalsen Levvel

Stilling: Assistent

Martine begynner hos oss 2.august og skal arbeide som assistent på avdelingen og ha ekstra ansvar for barn med spesielle behov. Hun har utdannelse innen musikk og studerer for tiden spesialpedagogikk. Hun har arbeidet 2 år i barnehage.

Kari Sydsæther Haugen

Stilling: Assistent

Kari har vært ansatt i Roselia barnehage fra høsten 2003

Stine Therese Johanson

Stilling: Assistent

Stine har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Stjernetoppen

Ellen Gjerde

Stilling: Assistent

Arbeidet i barnehagen siden 2014. Vår trofaste vikar som kun ønsker å arbeide hos oss i Roselia! Jobber for tiden 67% stilling på Stjernetoppen.

Maria Nøklestad Simensen

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder i Roselia barnehage siden 1.januar 2012. Utdannet førskolelærer våren 2011 og hadde tekst, kultur og formidling som fordypning.

Marianne Amundsen

Stilling: Assistent

Vikar i Roselia siden høsten 2010. Utdannet danselærer og eksamen i pedagogikk, på Kunsthøgskolen i Oslo våren 2010. Fast ansatt siden våren 2016.

Anette Mosby

Stilling: Assistent

Anette har arbeidet i Roselia barnehage siden høsten 1999. Hun har erfaring både fra stor og liten avdeling. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. For tiden i permisjon.

Mona Andersen

Stilling: Assistent

Mona har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet barnepleier fra 1993 og Barsel og barnepleier i 2012 Mona har tidligere arbeidserfaring fra ulike barnehager i Oslo.

Anne Fjellheim

Stilling: Assistent

Hun har arbeidet i Roselia barnehage Jobber hos oss 4 timer to dager i uken.