Oppstart

Det er viktig at dere foreldre får et godt førstemøte med barnehagen.

2-3 måneder før oppstart vil dere bli innkalt til et foreldremøte for
foreldre med "nye" barn i barnehagen vår. Der vil dere få utdelt en foreldreperm
som vil inneholde en del informasjon om barnegruppen, barnehagen og om ulike
rutiner vi har.

Barnet som begynner i barnehagen vil få et personlig brev fra avdelingen,
hvor vi ønsker det velkommen. I brevet vil det stå hvem som er barnets
primærkontakt og tidspunkt for tilvenning.

Primærkontakt er den voksenpersonen som skal ta seg mest av barnet til å
begynne med. Når barnet skal begynne i barnehage, er det viktig at det knytter
seg til en voksenperson først. Når barnet blir trygt, vil det etter hvert få
tilknytning til flere voksne. Dette er spesielt viktig for de yngste barna.