Hva vi mener er positivt med vår barnehage!

Når foreldre skal velge barnehage til sitt barn, er det ulike faktorer som har betydning. For noen er det viktigst at barnehagen ligger i nærmiljøet, mens andre velger barnehage etter satsningsområder. Her har vi beskrevet hva vi mener er gode årsaker til å velge Roselia barnehage.

Hvorfor velge Roselia barnehage til deres barn:

 

 • Vi har en meget stabil personalgruppe med dyktige og erfarne ansatte - av 13 ansatte fra oppstart i 1999, er 8 ansatte fortsatt her i Roselia!
 • Vi benytter faste vikarer og stiller høye krav til vikarene våre.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede - det smitter over på både barn og foreldre.
 • Vi ser hvert enkelt barn og ivaretar barnets behov.
 • Vi ønsker å være så fleksible som mulig i møte med foreldrenes behov - men vektlegger barnas behov først og fremst. 
 • Vi går på turer ut av barnehagen, slik at barna får felles opplevelser og erfaringer som knytter dem sammen - og de kan bruke det i leken.
 • Vi er en foreldredrevet barnehage med stabil økonomi - og foreldre er aktivt med og påvirker hva vi skal bruke penger på.
 • Vi prioriterer å sette inn vikarer ved fravær og ivaretar dermed både barnas sikkerhet og at det pedagogiske arbeidet kan gjennomføres som planlagt.
 • Vi oppfyller både pedagognormen og bemanningsnormen. 
 • Vi har i mange år hatt fokus på bevisst kosthold og fysisk aktivitet.
 • Vi er medlemmer av PBL og har tariffavtale og ordnede arbeidsforhold.
 • Vi er en røykfri barnehage - ingen får lov til å røyke i arbeidstiden eller pausen!