Forsikring barn

Alle barn som går i Roselia barnehage er forsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringen gjelder for ulykke - hele døgnet. Dersom barn blir skadet utenom barnehagetiden, ta kontakt med barnehagen for å få skademeldingsskjema.

Dersom barn blir skadet i barnehagetiden, skal ansatte fylle ut skadeskjema. Foreldre må også fylle ut informasjon på dette skjemaet og underskrive. Barnehagen håndterer dette videre. 

Det er viktig å være klar over at denne forsikringen gjelder ulykke. Dersom det er ønskelig med forsikring som dekker sykdom, må foreldre kjøpe egen forsikring for dette.

Se informasjonsark fra Gjensidige her:

Barneulykke heltid - info foreldre