Friske barn i barnehagen

Som normalt på denne årstiden, har vi noen tilfeller av omgangssyke og forkjølelse . Så her kommer en påminnelse om retningslinjer for ulike sykdommer og når barna kan komme i barnehagen igjen etter sykefravær. Vi ønsker at barna skal være friske og i form til å være i ulike aktiviteter og i lek, ute og inne, når de er i barnehagen.

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/

 

Vi ønsker at barna i Roselia barnehage skal holde seg friske i størst mulig grad. Da er det viktig at vi i barnehagen er flinke med rutiner rundt hygiene og det er viktig at dere foreldre overholder regler vi i barnehagen har for å holde barn hjemme. Er dere usikre er det bare å ringe oss - gjerne på morgenen før dere skal dra til barnehagen.

Omgangssyke - minst 48 timer etter siste oppkast eller "løs mage". Barn som virker friske etter oppkast og diarè utgjør fortsatt en smittefare for andre barn og ansatte.

Foreldre bør tenke på at det kan være stor forskjell på hvor mye barn orker hjemme fred og ro - og hva de orker i barnehagen med aktiviteter som skal skje og mange barn rundt seg. Det er bare å tenke hvordan man selv har det på jobb når formen ikke er helt bra - og vi voksne kan si fra til noen og gå hjem hvis det blir for ille.

Det er veldig viktig at vi har en god dialog med hverandre, når barn ikke er helt i form. Dere foreldre skal føle dere trygge på at vi ringer raskt om det er noe med barnet deres. Sammen kan vi finne ut om barnet skal hentes med det samme eller om vi skal se det an litt.

Vi erfarer dessverre at noen barn sendes i barnehagen uten å være helt i form og de har hatt feber kvelden før, på natten eller på morgenen. Da ser vi at flere barn og ansatte smittes og blir syke. Vi forstår at det kan være vanskelig å være borte fra arbeidet, men vi har alle rett til å ta ut sykt barn dager, og om alle er flinke til å overholde retningslinjene, unngår vi kanskje at flere blir smittet. 

Vi håper å kunne samarbeide om dette og at alle gør sitt beste for å redusere smitte i barnehagen, og med en god dialog så finner vi ut om barna orker å være i barnehagen eller har det best hjemme.