Himmelblå

Velkommen til Himmelblå

 

Himmelblå er en avdeling for barn i alderen 3-6 år, og har 23 barn fordelt på 23 plasser.

Hver dag gjør vi mye gøy sammen, for vennskap og trygghet er i fokus hos oss. Men, like viktig er latteren, humoren og gleden på avdelingen både blant barna og de voksne.

"Både ute og inne er vi alle i farta,
å kjede seg er det aldri noe snakk av.
Vi tegner, sykler, klipper, bygger og ler,
men vet dere hva vi gjør mye mer.
Danser, synger, graver og utkler,
og likevel gjør vi nok enda litt mer.
Rim, regler, fortellinger og eventyr det likes godt,
og barnehagedagen den går alltid så fort.
Når barnehagen stenger klokka fem,
er det ikke alltid at alle vil hjem.
Det er godt for Himmelblå å vite,
at barna trives er jo det viktigste".