Velkommen til nytt barnehageår!

Vi ønsker nye og "gamle" foreldre og barn velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Roselia Barnehage. Vi gleder oss til å bli kjent med de nye barna og til å se igjen våre "gamle" barn.

Når sommerferien er over er de ansatte i Roselia ivrige etter å komme igang med et nytt barnehageår. Vi gleder oss til å bli kjent med de nye barna og til å se igjen våre "gamle" barn.

I tilvenningsperioden tar vi oss god tid til å bli kjent med både store og små. Vi setter fokus på trygghet og tillit for at tilvenningen skal bli så god som mulig for alle.

Vi har også de senere årene blitt mer bevisste på at mange barn trenger god tid for å venne seg til nye omsorgspersoner og nye omgivelser. Noen barn ser ut til å tilpasse seg raskt, men kan ofte vise reaksjon etter noen uker. Andre barn bruker lengre tid i starten, men så går det veldig bra etter hvert. Det viktige er at vi ansatte og dere foreldre er bevisste på at alle barn er ulike og at vi sammen gjør oppstarten i barnehagen best mulig for hvert enkelt barn.

Det sto en artikkel i en avis om noen foreldre som gruet seg til å overlate barnet sitt til fremmede. Det hørtes jo ikke så bra ut. I Roselia har vi i mange år hatt foreldremøte for nye foreldre på våren, slik at de skal begynne å bli kjent med oss allerede da. Videre oppfordrer vi alle nye foreldre til å besøke barnehagen i løpet av sommeren med barnet sitt - gjerne flere ganger.

Vi har oppstartsamtale med alle nye foreldre, hvor vi stiller en del spørsmål for å bli kjent med familiene. Foreldrene har også anledning til å stille oss spørsmål - og det opplever vi at de gjør. Det er så viktig at vi helt fra starten gjør hva vi kan, personalet og foreldrene, for å bli mer kjent med hverandre.

Det kan være avgjørende for hvordan barnet opplever oppstart i barnehagen, om foreldrene har en god følelse til å levere barnet sitt her hos oss. Barnet merker det godt om mor eller far er utrygg. Dersom noen føler seg utrygge, håper jeg oppriktig at de klarer å snakke med oss om det. Vi blir ikke fornærmet om noen setter ord på at de kanskje ikke kjenner oss godt nok - at de synes det er vanskelig å gå fra barnet sitt.

Godt samarbeid og tillit til hverandre kommer av at vi snakker sammen og blir bedre kjent med hvem vi er og hva vi står for. Alle foreldre er også velkomne til å ta kontakt med daglig leder om det skulle være behov for å lufte noen tanker eller få svar på noen spørsmål!

Med det ønsker jeg på vegne av personalet alle foreldre og barn et riktig godt barnehageår:)

Hilsen Ellen K. Henriksen, daglig leder