Planleggingsdag 2.januar

Vi skal ha planleggingsdag fredag 13. november og mandag 4. januar 2021. Disse dagene er barnehagen stengt.

De to kommende planleggingsdager i barnehageåret 2020 - 2021 er:

Fredag 13. november 2020

Mandag 4. januar 2021

 

Alle foreldre skal ha fått mail med informasjon om planleggingsdagene. 

Planleggingsdager er viktige for at personalet skal kunne samarbeide godt og planlegge felles mål og aktiviteter. Vi veksler mellom å ha interne planleggingsdager og delta på eksterne kurs.