Tilbud om plass fra august 2021

Vi sendte ut tilbud om plass i Roselia barnehage fra august 2021, til 18 barn - alle under 3 år. Alle har nå takket ja til plassen. Det betyr at det er fullt hos oss og vi gleder oss til å bli kjent med de nye barna og deres foreldre.

(Illustrasjonsbildet er fra en av våre idrettsdager på Lisleby stadion)

Nye barn fra 1.august 2021:

Det er som alltid flest ett-åringer som har fått plass hos oss, men også noen 2-åringer. De begynner på Stjernetoppen og Gullstjerna. Vi hadde dessverre ikke en eneste ledig plass til barn over 3 år, og det er selvfølgelig leit å skuffe mange av de som hadde søkt plass hos oss.

Årsaken til dette, er at vi flytter over barn fra småbarnsavdelingene til storbarnsavdelingene, og dermed er det kun plass til nye barn over 3 år, dersom noen slutter. 

Vi er samtidig glade for at det er mange søkere til plass hos oss og at vi ikke har hatt problemer med å fylle ledige plasser, siden vårt andre driftsår (i år 2000).

Også må vi bare beklage at vi ikke kan tilby plass til alle som har søkt oss som sitt førstevalg. Det er strenge krav til areal, pedagog- og bemanningstetthet og dette er både riktig og viktig for at vi skal kunne ha god kvalitet på tilbudet til de barna som går hos oss. 

Til de som ikke fikk plass hos oss i år, vil vi understreke at vi alltid følger opptakskriteriene som er vedtatt av Eierstyret og som står i barnehagens vedtekter. 

Det er kommunen som sender ut avslagsbrev til de som ikke har fått plass. Det venter de med til svar har kommet inn fra de som har fått plass i første runde. Det kan jo skje at noen takker nei av ulike årsaker, så prosessen med opptak tar noen uker.

Foreldremøte for nye foreldre i Roselia Barnehage - må vi komme tilbake til. Vi må se hvordan situasjonen med koronaviruset utvikler seg i ukene fremover. Invitasjon vil bli sendt ut til alle nye foreldre når vi føler oss sikre på at vi kan avvikle slike møter.