/>

Tilbud om plass fra august 2022

Det har i dag vært opptaksmøte i Fredrikstad kommune og vi har sendt ut tilbud om plass i Roselia barnehage fra august 2022, til 17 barn - alle under 3 år. Det kan bli sendt ut flere tilbud, dersom vi får inn oppsigelser.

 

Nye barn fra 1.august 202:2

Det er som alltid flest barn som er et og to år som har fått plass hos oss. De nye barn skal begynne på Stjernetoppen eller Gullstjerna.

Vi hadde dessverre ikke en eneste ledig plass til barn over 3 år, og det er selvfølgelig leit å skuffe mange av de som hadde søkt plass hos oss.

Årsaken til dette, er at vi flytter over barn fra småbarnsavdelingene til storbarnsavdelingene, og dermed er det kun plass til nye barn over 3 år, dersom noen slutter. 

Vi er samtidig glade for at det er mange søkere til plass hos oss og at vi ikke har hatt problemer med å fylle ledige plasser, siden vårt andre driftsår (i år 2000).

Også må vi bare beklage at vi ikke kan tilby plass til alle som har søkt oss som sitt førstevalg. Det er strenge krav til areal, pedagog- og bemanningstetthet og dette er både riktig og viktig for at vi skal kunne ha god kvalitet på tilbudet til de barna som går hos oss. 

Til de som ikke fikk plass hos oss i år, vil vi understreke at vi alltid følger opptakskriteriene som er vedtatt av Eierstyret og som står i barnehagens vedtekter. 

Det er kommunen som sender ut avslagsbrev til de som ikke har fått plass. Det venter de med til svar har kommet inn fra de som har fått plass i første runde. Det kan jo skje at noen takker nei av ulike årsaker, så prosessen med opptak tar noen uker.

Vi regner med at det blir foreldremøte for nye foreldre i Roselia Barnehage i løpet av april. Alle som har takket ja til plass hos oss vil motta invitasjon på epost.