Opptaket er ferdig i Roselia

Opptaksmøtet ble avholdt 13.mars, og opptaket er nå ferdig for vår del. Vi sendte ut tilbud om plass til 18 nye barn og alle har nå takket ja til plassen. De nye barna starter opp i perioden august til oktober 2023. Vi skal ha foreldremøte for nye foreldre 18.april, og invitasjon er sendt ut til alle.

Det er 18 heldige barn som har fått plass hos oss kommende barnehageår.

Dessverre fikk vi heller ikke dette året, plass til alle som ønsket plass i Roselia barnehage som sitt førsteønske. Det synes vi er trist, men vi må følge gjeldende lovverk i forhold til blant annet disponibelt areale og antall ansatte per barn. Vi må også følge barnehagens vedtekter i forhold til opptakskriterier når vi fordeler plasser til våre søkere.

Det er Fredrikstad kommune som har ansvaret for å sende ut avslagsbrev til de som ikke har fått plass i hovedopptaket. Men, det forsøkes alltid å finne en ledig barnehageplass til alle som har søkt før fristen 1.mars, før eventuelt avslagsbrev sendes ut. 

Kontakt gjerne daglig leder, om du ikke har hørt noe og har spørsmål til opptaket.

 

Ellen K. Henriksen, daglig leder

Mail: roseliabarnehage@gmail.com

Mobil: 958 53 034