Husk å søke barnehageplass - frist 1.mars

Tid for å søke barnehageplass! Fra 1.august 2021, har vi plass til ca 18 barn under 3 år. Vi kan dessverre ikke invitere dere til å besøke barnehagen grunnet covid-19 pandemien. Men, om situasjonen endrer seg før 1.mars, så vil vi selvfølgelig ta imot nye søkere som vil se hvordan vi har det her. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

Vi har for tiden fulle barnegrupper og regner ikke med å ta inn nye barn før høsten 2021.
Det er kun om vi får oppsigelser av plass, at vi vil ta inn nye barn før hovedopptaket (som er fra 1.august 2021 med søknadsfrist 1.mars 2021).

Det er noen som ringer oss og spør hvorfor de ikke har fått plass til barnet sitt. Noen kjenner noen som har fått plass og lurer på årsaken til at de selv ikke har fått plass til sitt barn. 

Det kommer veldig an på alderen til barnet, så det er umulig å sammenligne seg med andre som har fått plass. Vi har egne kriterier for opptak i barnehagens vedtekter, som følges når vi skal tilby plass til nye barn. Dersom det er flere barn som har like stor rett til plass, tar vi en loddtrekning for at det skal bli rettferdig opptak. 

Ved hovedopptak, har vi som regel flest plasser ledige for barn som er 1 år. Siden vi allerede har en del barn som er to-åringer, blir det ikke plass til så mange flere av dem. Færrest plasser har vi til barn over 3 år, noe som skyldes at vi har to avdelinger med barn under 3 år og alle 3-åringer flytter over til de to store avdelingene.

Fra 1.august 2021, har vi plass til ca 18 barn under 3 år - men dessverre ser det ut til at vi kun har plass til et nytt barn over tre år. 

Det er strenge krav til areal nok til barna, til antall barn per pedagog og antall barn per ansatt - og vi følger selvfølgelig disse kravene. Vi streber alltid etter å ha best mulig kvalitet på det tilbudet vi gir til barna i Roselia barnehage, innenfor de rammene vi er gitt fra sentrale og lokale myndigheter og tilskudd til en forsvarlig drift av barnehagen. 

Det er de foreldre som til enhver tid har barn hos oss, som er "eiere" av barnehagen. Med foreldrerepresentanter i styret vårt er vi så heldige å ha økonomiske rammer til blant annet vedlikehold, innkjøp av møbler, utstyr og leker og ikke minst mulighet til å sette inn vikarer ved fravær. 

Det eneste vi har utfordringer med, er å kunne tilby plass til alle som ønsker det hos oss. Det er det dessverre ikke så lett å gjøre noe med. Men alle som søker plass hos oss, skal vite at vi alltid følger opptakskriteriene når vi tilbyr plass til nye barn.

Trenger du hjelp til søknaden, besøk servicetorget på Fredrikstad rådhus

eller ring 69 30 60 00. 

 

Har dere spørsmål om dette, så er dere velkomne til å kontakte oss. 

Send gjerne mail til : roseliabarnehage@gmail.com

 

Vennlig hilsen

 Ellen Kærbo Henriksen

Daglig leder