Sykdom

Syke barn skal holdes hjemme til de er symptomfrie.

Det er mye smitte i barnehager og det er viktig at dere ikke sender barn med feber, diare eller andre smittsomme sykdommer i barnehagen.

Har barnet kastet opp på natten, skal barnet ikke i barnehagen dagen etter. Ta ansvar for at ikke andre barn blir unødig smittet. Vi erfarer noen ganger at foreldre ikke ønsker å belaste sin arbeidsgiver ved å være hjemme med syke barn, men ved å sende et sykt barn i barnehagen for raskt er dere med på at også andre foreldre må være hjemme med sykt barn. Dette er et felles ansvar for dere foreldre!

Dersom barnet blir sykt i barnehagen ringer vi til foreldrene slik at de kan hente barnet.

 ORIENTERING OM UTDELING AV LEGEMIDLER - TIL FORELDRE

LEGEMIDDELKORT FORELDRE FYLLE UT!

Avtale om medisinering - tillatelse fra foreldre