Ansatte

Gullstjerna

Heidi Bjørklund Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Heidi ble ansatt i Roselia barnehage 2004. Hun tok sin førskolelærerutdannelse på Høgskolen i Oslo, 1994-1997, med drama som fordypning.

Hanne Vigger Svensen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 2001 med drama som fordypning. Jobbet 5 år på Lurvelegg før hun begynte i Roselia i februar 2009.

Hilde Langgård Mørck

Stilling: Assistent

Hilde ble ansatt i Roselia barnehage høsten 1999. Hun har tidligere arbeidserfaring fra 5 ulike barnehager, fra 1995-1999.

Lene Lindberg

Stilling: Assistent

Begynte å jobbe i Roselia barnehage høsten 2004. Jobbet både på stor og liten avdeling.

Marianne Amundsen

Stilling: Assistent

Vikar i Roselia siden høsten 2010. Utdannet danselærer og eksamen i pedagogikk, på Kunsthøgskolen i Oslo våren 2010. Fast ansatt siden våren 2016.

Ellen Gjerde

Stilling: Assistent

Arbeidet i barnehagen siden 2014

Himmelblå

Elisabeth Lia Kjønigsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 1999 med småbarnspedagogikk som fordypning. Begynte i Roselia barnehage i juli 1999. Etterutdanning: Spesialpedagogikk og veiledning.

Jorid Hortemo Sæther

Stilling: Barnehagelærer

Jorid var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2018, og begynte hos oss 30.juli-18.

Mette Gro Almquist

Stilling: Assistent

Mette Gro har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Tidligere erfaring fra barnehager i Sarpsborg kommune.

Trine-Lise Skjønhaug

Stilling: Assistent

Trine-Lise er utdannet ved Østfold Fagskole som Barsel- og barnepleier. Hun begynte hos oss i september 2018.

Silje Olsen

Stilling: Assistent

Utdannet fagarbeider fra 2018

Månelys

Camilla Arnesen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 2003 med kunst og håndverk som fordypning. Startet å jobbe i Roselia barnehage høsten 2004. Etterutdanning: Veiledning.

Benjamin Morgan

Stilling: Barnehagelærer

Benjamin var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2017 og begynner hos oss 14.august-18.

Kari Sydsæther Haugen

Stilling: Assistent

Kari har vært ansatt i Roselia barnehage fra høsten 2003

Stine Therese Johanson

Stilling: Assistent

Stine har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Anne-Lise Karlsen

Stilling: Ressurspedagog

Stjernetoppen

Mette Ciara Høili

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt siden 1999. Stedfortreder for daglig leder. Ferdig utdannet i 1997, med friluftsliv som fordypning. Etterutdanning: Veiledning, pedagogisk dokumentasjon og økonomi for bhg. ATV.

Michael Martinsen

Stilling: Pedagogisk leder

Jobbet som assistent våren 2014 Utdannet barnehagelærer 2017 og fast ansatt fra høsten 2017. Fordypning i mangfold og fellesskap.

Anette Mosby Jacobsen

Stilling: Assistent

Anette har arbeidet i Roselia barnehage siden høsten 1999. Hun har erfaring både fra stor og liten avdeling. Utdannet barnehageassistent.

Barbro Therese Risan

Stilling: Assistent

Barbro har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Mona Andersen

Stilling: Assistent

Mona har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet barnepleier fra 1993 og Barsel og barnepleier i 2012 Mona har tidligere arbeidserfaring fra ulike barnehager i Oslo.

Anne Fjellheim

Stilling: Assistent

Hun har arbeidet i Roselia barnehage Jobber hos oss 4 timer to dager i uken.

Tone Gulli Bjørnetrø

Stilling: Spesialpedagog

Jobber som støttepedagog i virksomhet Jonas

Andre ansatte

Ellen Kærbo Henriksen

Stilling: Daglig leder
468 20 636
roseliabarnehage@gmail.com

Daglig leder i Roselia bhg siden 1.januar 2003 Utdannet førskolelærer våren-96 med fordypning Administrasjon og Ledelse. Jobbet som ped-leder og styrer i Son. Etterutd: Veiledning og Kommunikasjon og mediehåndtering.

Rebekka Hofmo Evensen

Stilling: Assistent

Utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2003 Begynte å arbeide i Roselia barnehage høsten 2003. Rebekka er for tiden i svangerskapspermisjon

Maria Nøklestad Simensen

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder i Roselia barnehage siden 1.januar 2012. Utdannet førskolelærer våren 2011 og hadde tekst, kultur og formidling som fordypning. Maria er for tiden i svangerskapspermisjon

Martine Andersen

Stilling: Vikar