Ansatte

Gullstjerna

Kari Haugen

Stilling: Assistent

Kari har vært ansatt i Roselia barnehage fra høsten 2003

Hilde L. Mørck

Stilling: Assistent

Hilde ble ansatt i Roselia barnehage høsten 1999. Hun har tidligere arbeidserfaring fra 5 ulike barnehager, fra 1995-1999.

Halina Sikierska

Stilling: Assistent

Halina begynte som vikar i Roselia barnehage våren 2015. Jobber i 70% stilling på Gullstjerna. Hun er fra Polen.

Heidi Bjørklund Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Heidi ble ansatt i Roselia barnehage 2004. Hun tok sin førkoleutdannelse på Høgskolen i Oslo, 1994-1997, med drama som fordypning.

Hanne Vigger Svensen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 2001 med drama som fordypning. Jobbet 5 år på Lurvelegg før hun begynte i Roselia.

Himmelblå

Maria Nøklestad Simensen

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder i Roselia barnehage siden 1.januar 2012. Utdannet førskolelærer våren 2011 og hadde tekst, kultur og formidling som fordypning.

Mette Gro Almquist

Stilling: Assistent

Mette Gro har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Rebekka Hofmo Evensen

Stilling: Assistent

Utdannet barne- og ungdomsarbeider Begynte å arbeide i Roselia barnehage i 2003.

Marianne Amundsen

Stilling: Assistent

Vikar i Roselia siden høsten 2010. Utdannet danselærer og eksamen i pedagogikk, på Kunsthøgskolen i Oslo våren 2010.

Månelys

Stine Therese Johanson

Stilling: Assistent

Stine har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Lene Lindberg

Stilling: Assistent

Begynte å jobbe i Roselia barnehage høsten 2004. Jobbet både på stor og liten avdeling.

Ellen Gjerde

Stilling: Assistent

Arbeidet i barnehagen siden 2014

Elisabeth Lia Kjønigsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 1999 med småbarnspedagogikk som fordypning. Begynte i Roselia barnehage i juli 1999. Etterutdanning: Spesialpedagogikk og veiledning.

Camilla Arnesen

Stilling: Pedagogisk leder

Ferdig utdannet i 2003 med kunst og håndverk som fordypning. Startet å jobbe i Roselia barnehage høsten 2004. Etterutdanning: Veiledning.

Stjernetoppen

Anette Mosby Jacobsen

Stilling: Assistent

Anette har arbeidet i Roselia barnehage siden høsten 1999. Hun har erfaring både fra stor og liten avdeling. Utdannet barnehageassistent

Barbro Risan

Stilling: Assistent

Barbro har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Mona Andersen

Stilling: Assistent

Mona har arbeidet i Roselia barnehage siden vi åpnet i 1999. Hun er utdannet barnepleier fra 1993 og Barsel og barnepleier i 2012 Mona har tidligere arbeidserfaring fra ulike barnehager i Oslo.

Marianne Amundsen

Stilling: Assistent

Vikar i Roselia siden høsten 2010. Utdannet danselærer og eksamen i pedagogikk, på Kunsthøgskolen i Oslo våren 2010.

Anne Fjellheim

Stilling: Assistent

Hun har arbeidet i Roselia barnehage Jobber hos oss 4 timer to dager i uken.

Mette Ciara Høili

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt siden 1999. Stedfortreder for daglig leder. Ferdig utdannet i 1997, med friluftsliv som fordypning. Etterutdanning: Veiledning, pedagogisk dokumentasjon og økonomi for bhg. ATV.

Michael Martinsen

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer 2017

Tone Bjørnetrø

Stilling: Støttepedagog

Andre ansatte

Ellen Katrine Elisabeth Kærbo

Stilling: Daglig leder
46820636
roseliabarnehage@gmail.com

Daglig leder i Roselia bhg siden 1.januar -03 Utdannet førskolelærer våren -96 med fordypning adm. og ledelse Jobbet som ped- leder og virksomhetsleder i Son Etterutd: Veiledning og mediehåndtering

Mathias Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Mathias begynte å arbeide i Roselia barnehage høsten 2014. Nyutdannet fra høgskolen i 2012 Han har utefag som fordypning. Arbeidet 2 år i barnehage i Sarpsborg. Permisjon barnehageåret 2017/2018

Martine Andersen

Stilling: Vikar

Suchada Pedersen

Stilling: Vikar

Scuhada hadde arbeidspraksis i barnehagen vår og sommer 2015. Begynte som vikar høsten 2015. Hun er fra Thailand og har barnehage utdanning fra sitt hjemland.