Vårens planleggingsdager

Vi skal ha to planleggingsdager i mai måned. Det er to inneklemte fredager, 11.mai og 18.mai. Da er barnehagen stengt.

De to siste planleggingsdagene i barnehageåret 2017-2018 blir:

 

Fredag 11.mai 2018

Fredag 18.mai 2018

 

Planleggingsdager er viktige for at personalet skal kunne samarbeide godt og planlegge felles mål og aktiviteter. Vi veksler mellom å ha interne planleggingsdager og delta på eksterne kurs.