Ny visjon i Roselia!

Denne våren har vi hatt et strategiseminar, hvor eierstyret, samarbeidsutvalget og personalet har valgt nye satsningsområder. Vi begynte samtidig en prosess for å velge ny visjon. Og den ble vedtatt i samarbeidsutvalget 23.mai:

Roselia barnehage har fått ny visjon:

Den gode barnehage - hvor alle barn får blomstre!

Med det har vi en helhetlig profil, et arbeid vi begynte med da vi ønsket vår egen logo. Logoen ble laget på vår bestilling av Kristin Romberg. http://www.kristinromberg.com/index.html

Vi fikk da en logo som viste små og store barn, glade, aktive og lekende barn - og med en blomst i logoen.

Videre hadde vi en prosess hvor vi endret avdelingsnavnene til blomsternavn. Da var hele personalet engasjert i å finne det rette blomsternavnet på sin avdeling. Vi ønsket litt morsomme og sjeldne blomsternavn, og vi er veldig fornøyd med Stjernetoppen, Himmelblå, Gullstjerna og Månelys.

Så nå har vi en ny visjon som også viser til blomster. Så må vi som jobber i Roselia være dyktige gartnere som legger grobunn for at alle barn kan få blomstre når de får plass hos oss!!

Denne jobben gjør vi ikke alene, men i samarbeid med foreldre og foresatte. Et godt samarbeid forutsetter tillit og god dialog mellom barnehage og hjem, og dette er noe vi legger stor vekt på:-)