Foreldremøte for nye foreldre

Nye foreldre inviteres til foreldremøte i Roselia barnehage, torsdag 31.mai kl.19.00.

Vi ønsker alle nye foreldre velkommen til et eget foreldremøte for dere som har barn som skal begynne i Roselia høsten 2012.

På dette møtet vil dere møte noen av de ansatte, og få utdelt en foreldreperm med diverse informasjon. Mye kan dere lese selv om skiftetøy og merking av tøy med mer. Vi ønsker å snakke med dere om hvordan vi skal samarbeide på en god måte, slik at barnet deres får en trygg og fin start i barnehagen.

Det er også en fin anledning til å bli litt kjent med andre foreldre, og dere vil få en omvisning i barnehagen.

Før dere går, ønsker vi å avtale tid for oppstart og snakke med dere om tilvenningen for deres barn.

Invitasjon skal være sendt ut til alle nye foreldre.