Venter du spent på svar om barnehageplass?

Det har vært felles opptaksmøte på Fredrikstad rådhus i dag mandag 12. mars. Nå som dette møtet er avviklet, vil foreldre fortløpende motta beskjed om de har fått plass i Roselia barnehage. Vi har kun 15 ledige plasser og veldig mange søkere i år også.

Saksgangen er slik at det først sendes ut brev eller mail til de foreldrene som har fått plass. De må svare elektronisk eller sende skriftlig svar til barnehagen (ikke til kommunen) om de tar i mot plassen eller ikke.

Det sendes ikke ut avslagsbrev samtidig med tilbudsbrev. Om noen takker nei til plass, vil noen andre få tilbudsbrev.

Når vi tildeler plass følger vi barnehagens vedtekter med spesifikke opptakskriterier. Vi prioriterer søsken til barn som går her fra før og de som har hatt barn her tidligere. Barn av ansatte blir også prioritert.

Vi har mange søkere og det er dessverre slik at ikke alle får plass hos oss. Dette året er det veldig mange søkere (over 60 barn har oss som sitt 1 eller 2 valg), og mange søsken som har prioritet. Det er plass til to barn over 3 år, og 13 ledige plasser for barn under 3 år.

Har du ikke hørt noe innen slutten av mars, må du gjerne ta kontakt med daglig leder for å høre hva status er.