Tilbud om plass er akseptert av alle

Vi sendte ut tilbud om plass i Roselia barnehage fra august 2019, til 17 barn i alderen 1-4 år, og alle har nå takket ja til plassen. Det betyr at det er fullt hos oss og vi gleder oss til å bli kjent med de nye barna og deres foreldre.

(Illustrasjonsbildet er fra en av våre idrettsdager på Lisleby stadion)

Nye barn fra 1.august 2019:

Det er som alltid flest ett-åringer som har fått plass hos oss, men også noen 2-åringer. De begynner på Stjernetoppen og Gullstjerna. Færrest plasser har vi til barn over 3 år, og det ble kun plass til en 3-åring og en 4-åring på avdeling Månelys. På Himmelblå blir det ingen nye barn fra august.

Årsaken til dette, er at vi flytter over barn fra småbarnsavdelingene til storbarnsavdelingene, og dermed er det kun plass til nye barn dersom noen slutter. 

Vi er glade for at det er mange søkere til plass hos oss og at vi ikke har hatt problemer med å fylle ledige plasser, siden vårt andre driftsår (i år 2000).

Samtidig synes vi det er leit at vi ikke kan tilby plass til alle som har søkt oss som sitt førstevalg. Det er strenge krav til areal, pedagog- og bemanningstetthet og dette er både riktig og viktig for at vi skal kunne ha god kvalitet på tilbudet til de barna som går hos oss. 

Til de som ikke fikk plass hos oss i år, vil vi understreke at vi alltid følger opptakskriteriene som er vedtatt av Eierstyret og som står i barnehagens vedtekter. 

Foreldremøte for nye foreldre i Roselia Barnehage avholdes torsdag 6.juni kl.18.30 - og fredag 7.juni inviterer vi foreldrene til å komme på besøk med barna sine på formiddagen. Invitasjon blir sendt ut via mail i løpet av kort tid.

 

Tirsdag 12.mars var det felles opptaksmøte på rådhuset i Fredrikstad, og alle styrerne samarbeidet for å tilby flest mulig barn plass i en av kommunens ca 80 barnehager. 

I år igjen, ble det ikke plass til alle de som ønsket plass i Roselia barnehage. Vi måtte dessverre gi avslag til flere barn hadde oss som nr.1 på deres ønskeliste.

Det er svært sjeldent vi tar inn barn som har oss som sitt andrevalg.

 

Tilbudsbrev/mail er sendt ut i dag til de som fikk plass hos oss og mange har allerede takket ja til plassen.

Det er kommunen som sender ut avslagsbrev til de som ikke har fått plass. Det venter de med til svar har kommet inn fra de som har fått plass i første runde. Det kan jo skje at noen takker nei av ulike årsaker, så prosessen med opptak tar noen uker.