Opptaket er ferdig

Opptaksmøtet er avholdt og opptaket er ferdig. De som har blitt tildelt plass, vil få tilbudsbrev i posten snart.

Det er 18 heldige barn som har fått plass hos oss fra 1.august. Dessverre fikk vi ikke plass til alle som ønsket det. Avslagsbrev sendes ut etter vi har fått inn svarene fra de som har fått plass.

Dersom det er noen som ikke tar i mot plassen, vil det være mulighet for noen av de som står igjen på ventelista. Ring gjerne daglig leder, om du ikke har hørt noe og vil vite hvordan muligheten er for plass!