Foreldremøter i Roselia

Vi inviterer til foreldremøte for avd. Stjernetoppen og Gullstjerna onsdag 11. september kl.18.30 og for avd. Himmelblå og Månelys torsdag 12.september kl.18.00.

Vi ønsker alle foreldre velkommen til foreldremøte for dere som har barn i Roselia barnehage høsten 2019.

 

Onsdag 11. september kl.18.30 for avdelingene Stjernetoppen og Gullstjerna.

Torsdag 12. september kl.18.00 for avdelingene Himmelblå og Månelys.

Torsdag 12. september kl. 19.30 for foreldre til Maxibarna.

 

Vi  håper at alle tar dere tid til å komme.

Vi ønsker innspill fra alle foreldre på tema som vi kan ta opp på foreldremøtet. Vi ønsker å ha en dilalog om forventninger til hverandre. Det er viktig for barnas trivsel og utvikling at foreldre og ansatte har godt samarbeid i hverdagen. 

Dette er også en fin mulighet til å hilse på andre foreldre og knytte litt kontakt.

 

Invitasjon sendes ut til alle foreldre.