Nye satsningsområder høsten 2012

Vi har avholdt et strategiseminar hvor personalet i samarbeid med medlemmene i eierstyret og samarbeidsutvalget har valgt nye satsningsområder fra høsten 2012.

Personalet vil i tiden fremover, arbeide med videre planer for de nye satsningsområdene våre. Vi skal arbeide med naturfag og matematikk. I rammeplan for barnehager heter de to områdene: "Natur, miljø og teknikk" og "Antall, rom og form". Det er litt tungt å bruke disse benevelsene, så vi vil forsøke å finne formuleringer som høres litt mer kreativt og spennende ut.

For det er spennende områder, som vi er sikre på at barna vil like. Avdeling Månelys har denne våren hatt et prosjekt om solsystemet og barna har vært veldig opptatt av dette. De har lært mye nytt og sikkert fått oppdatert foreldrene sine på temaet også! 

Personalet gleder seg til å arbeide med de nye satsningsområdene og ser frem til å tilegne seg nye kunnskaper sammen med barna. For målet er å sammen med barna undre oss over naturfenomener og finne svarene i fellesskap. Vi må tilpasse våre opplegg etter barnas alder og forutsetninger.

Foreløpig er vi helt i startfasen og skal avslutte inneværende barnehageår på en god måte, men innimellom klarer vi å tenke neste barnehageår og vi tar gjerne i mot innspill fra dere foreldre.