Friske barn i barnehagen

Som normalt på denne årstiden, har vi noen tilfeller av omgangssyke og forkjølelse . Da er det greit å være tidlig ute med informasjon om når barna kan komme i barnehagen igjen etter sykefravær.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5813&MainContent_6263=6464:0:25,8900&List_6212=6218:0:25,8901:1:0:0:::0:0

 

Vi ønsker at barna i Roselia barnehage skal holde seg friske. Det er viktig at vi i barnehagen er flinke med rutiner rundt hygiene og det er viktig at dere foreldre overholder regler vi i barnehagen har for å holde barn hjemme. Er dere usikre er det bare å ringe oss.

Omgangssyke - minst 24 timer etter siste oppkast eller "løs mage". Når det er flere tilfeller i barnehagen, gir vi beskjed om 48 timer for å stoppe smitten.

Tidligere har vi praktisert regelen om en feberfri dag hjemme før barnet kommer i barnehagen. Dette var opprinnelig en anbefaling og kan fortsatt være fornuftig for de barna som har vært veldig syke eller blitt syke gjentatte ganger.

Det viktigste er at dere foreldre tenker på at det kan være stor forskjell på hvor mye barn orker hjemme fred og ro - og hva de orker i barnehagen med aktiviteter som skal skje og mange barn rundt seg. Det er bare å tenke hvordan man selv har det på jobb når formen ikke er helt bra - og vi voksne kan si fra til noen og gå hjem hvis det blir for ille.

Og til slutt, er det veldig viktig at vi har en god dialog med hverandre, når barn ikke er helt i form. Dere foreldre skal føle dere trygge på at vi ringer raskt om det er noe med barnet deres. Sammen kan vi finne ut om barnet skal hentes med det samme eller om vi skal se det an litt.

Vi må kunne samarbeide om dette og gjøre vårt for å redusere smitte i barnehagen, og med en god dialog så finner vi ut om barna orker å være i barnehagen eller har det best hjemme.