15 års jubileum og sommerfest

12. juni slår vi sammen 15. års jubileum og sommeravslutning og arrangerer fest i barnehagen.