Foreldremøte for nye foreldre i Roselia

onsdag 4. juni kl 18.30 er det foreldremøte for foreldre som har barn som skal begynne i Roselia barnehage.

På foreldremøte vil vi presentere personale og barnehagen. Vi vil gå litt igjonnom forventninger som foreldre har og hvilke forventninger vi har til foreldre.

Vi avtaler også oppstart fra høsten av.

 

Vi sees:-)