Prosjekt våren 2014

I våres har barnehagen jobbet med satsningsområdene våre, natur og matematikk. Natur, miljø og teknikk, og antall, rom og form er to fagområder fra rammeplanen som vi har utforske gjennom prosjektuker. Ut fra disse hovedområdene har man valgt visse elementer igjen som f.eks vann og tall.

Gjennom prosjektperioden har de store avdelingene samarbeidet og de små avdelingene samarbeidet. Da har blitt lagd aldershomogene grupper og de voksne har samarbeidet på tvers av avdelingene.

Disse ukene med prosjektarbeid har ført til mye utforsking, læring og nysgjerrighet. Hver gruppe med sine voksne har jobbet individuelt med egne planer og produkter.

Prosjektet endte med en utsilling på kjøkkenet med produkter barn hadde produsert og ikke minst masse bilder av prosessene. Foreldrene fikk komme en ettermiddag og se alt det fine som barna hadde lagd.