Bruk av bilder på vår nettside

Vi ønsker å være forsiktige med å legge ut bilder av barna på vår hjemmeside. Barna skal ikke være så lett å kjenne igjen, så vi vil at bildene viser mer situasjoner enn veldig tydelige ansikter.

Så med den holdningen til bruk av bilder, må undertegnede innrømme og beklage en feil jeg har gjort på vår hjemmeside.

Jeg har nemlig brukt bilder som man kan finne på nettet til fri bruk, som viser barn med lett gjenkjennelige ansikter. Det vil si, vi kjenner dem ikke, for de går ikke i Roselia barnehage.

Men det kan jo misforstås og tolkes dithen at vi ikke gjør som vi sier!

Så derfor skal jeg skjerpe meg og slutte med å bruke slike illustrasjonsbilder.

Hilsen Ellen Kærbo, daglig leder