Friske barn i barnehagen - syke barn hjemme!

Vi ønsker mange, friske barn i barnehagen. For å unngå at smitte spres til andre barn (og voksne), bør syke barn holdes hjemme. Husk at dette er til alles beste, også ditt eget barn!

Barnet skal være hjemme:

•Hvis det er fare for smitte

•Hvis barnet ikke kan delta i barnehagens daglige rutiner

•Hvis barnet ikke kan delta på planlagte aktiviteter den aktuelle dagen

 

Vi har gjennomgått og skjerpet våre hygienerutiner for å redusere smittefaren i denne tiden av året, hvor det er mye av både influensa og omgangssyke.

Dette er veldig smittsomt og vi er avhengige av at alle foreldre holder syke barn hjemme helt til de er friske nok til å komme i barnehagen! Barn som blir syke i barnehagen, må bli hentet så raskt som mulig.

Følgende er kopiert fra hjemmesiden til Private barnehagers landsforbund:

" Regelen om at barna og de ansatte skal holde seg hjemme fra barnehagen i 48 timer etter siste symptom, altså etter diaré eller oppkast, er veldig viktig. Den syke er en sterk smittebærer i disse to døgnene, selv om vedkommende selv føler seg i grei form, forklarer Ann-Helen Arntsen i PBL Bedriftshelsetjeneste.

For å forebygge smitte av omgangssyke generelt, og noroviruset spesielt, er det rett og slett håndvask med såpe og vann som gjelder, sier Arntsen.

I arbeid med barna i barnehagen og kontakt med kolleger, er hendene en særlig kilde for kontaktsmitte. For å forebygge spredning av smitte, må håndvask utføres før man tar i noe rent og etter man har tatt i noe skittent.

– Gode interne retningslinjer for hygiene og håndvask er viktig for å forebygge smitte. Det er viktig at de ansatte ikke bare følger rutinene, men at de har trygghet til å være tydelig både for barna og for foreldrene, sier Arntsen.

For en god og grundig håndvask, anbefaler Arntsen "Prosedyre for nøye håndvask" fra boken Frisk i barnehagen:

Fukt hender og håndledd før såpe påføres

Doser flytende såpe fra dispenser

Fordel såpen på fingre, mellom fingre, på håndflaten og omkring håndledd

Bearbeid fingerspissene, tommelfingrene, fingermellomrommene, håndflaten og håndleddene mekanisk i minst 30 sekunder

Skyll såpen grundig av under rennende, lunkent vann

Tørk huden grundig, helst med papir

Steng håndbetjente kraner med det brukte papiret"