Ønsker du plass i Roselia Barnehage?

Til høsten begynner 15 barn fra Roselia Barnehage på skolen og vi har begynt å se på hvilke barn som skal tildeles de ledige plassene som frigjøres 1.august. Vurderer du å søke plass til ditt barn, må du huske på søknadsfristen som er 1.mars 2018. Søknad legges inn via hjemmesiden til Fredrikstad kommune.

Vi har for tiden ingen ledige plasser. Dersom noen skulle si opp plassen sin før sommeren, vil det være mulig å få plass før høsten. Men hvis ingen slutter - blir det ikke tatt inn noen nye barn før fra 1.august 2018.

Vi tilbyr kun hele plasser.

Dersom dere har lyst til å se barnehagen og få mer informasjon om hvordan vi arbeider med barna, så ring gjerne og avtal tid for et besøk.

Vi har flest ledige plasser for barn under 3 år. Dette medfører at det er vanskelig å få plass hos oss om barnet ditt er 3 år og eldre. Høsten 2018 vil vi få ca 3 ledige plasser for barn i alderen 3-6 år, og vi prioriterer da de eldste barna, slik at de får gått i barnehage før skolestart.

 

Viktig informasjon:

Det har i flere år vært veldig mange barn på vår venteliste og dette har medført at vi kun har tatt inn barn som har satt oss som sitt første ønske. Vi regner mer at det blir samme situasjon i år. Det vil si at de som har satt oss som sitt 2,3 eller 4 valg - ikke vil ha mulighet til å få plass her. 

Samtidig er det slik at de som har satt oss som sitt førstevalg og ikke får plass her, kanskje vil risikere å ikke få plass i den barnehagen de har satt som nr.2 eller 3. Dersom disse barnehagene også har lange ventelister og kun tar inn barn som har dem som sitt førstevalg.

Dette setter foreldre i en utfordrende situasjon når de skal søke plass til sitt barn og velge barnehage. Dersom du ønsker mer informasjon om dette og lurer på hvordan status er for ditt barns muligheter til plass hos oss, så ta kontakt med daglig leder. 

 

Søknadsfristen er 1.mars 2018.

Dere må søke via hjemmesiden til Fredrikstad kommune:

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/barnehage/sokebarnehageplass/