FORUT

26. oktober hadde vi i Roselia barnehage en markering av FN dagen. Familie og venner var velkommen til barnehagen til basar- og loddsalg.

I forkant av Fn dagen har vi i barnehagen blitt kjent med Lines fra Malawi. Hvordan hun lever, hva hun spiser og hva hun gjør. Lines har det ikke som oss og trenger litt hjelp for å være sikret en skolegang og for å få gode oppvekstvilkår. Derfor ville vi samle inn penger til denne bistandsorganisasjonen FORUT som vil hjelpe Lines. Det ble solgt fine produkter og det var loddsalg. Vi samlet inn nesten 4000,- og takker bidrag og innsats.