Opptak av nye barn

Nå er det snart klart for opptak av nye barn! Tirsdag 28.februar er det felles opptaksmøte for alle barnehager i Fredrikstad. De som tildeles plass, vil få beskjed så raskt som mulig etter denne dato.

Det er mange som ønsker plass i Roselia barnehage fra høsten 2012. Selv om vi får en del ledige plasser, vil ikke alle som har valgt oss som sitt første ønske få plass. Etter opptaksmøtet 28.februar, vil vi gi beskjed så raskt som mulig til de som har fått plass.

Foreldre som har registrert e-post, vil få beskjed der før brevet kommer i posten. Husk å sende svar pr.post tilbake til barnehagen innen fristen!

Dersom noen av ulike årsaker, takker nei til tildelt plass, så går det tilbud ut til andre barn som fortsatt står på venteliste. Så om dere ikke hører noe i første omgang, kan det fortsatt være muligheter.

Vi i barnehagen synes det er spennende med opptak av nye barn, og vi gleder oss til å bli kjent med alle barn og foreldre!