Til dere som søker plass i Roselia barnehage

Det er flere barn på ventelisten som ønsker plass nå eller i løpet av våren. Vi har fulle barnegrupper og regner ikke med å ta inn nye barn før høsten 2019. Det er kun om vi får oppsigelser av plass, at vi vil ta inn nye barn frem til hovedopptaket (som er fra 1.august 2019 med søknadsfrist 1.mars 2019).

Det er flere som ringer oss og spør hvorfor de ikke har fått plass til barnet sitt. Noen kjenner noen som har fått plass og lurer på årsaken til at de selv ikke har fått plass til sitt barn. 

Det kommer veldig an på alderen til barnet, så det er umulig å sammenligne seg med andre som har fått plass. Vi har egne kriterier for opptak i barnehagens vedtekter, som følges når vi skal tilby plass til nye barn. Dersom det er flere barn som har like stor rett til plass, tar vi en loddtrekning for at det skal bli rettferdig opptak. 

Ved hovedopptak, har vi alltid flest plasser ledige for barn som er 1 år. Siden vi allerede har en del barn som er to-åringer, blir det ikke plass til så mange flere av dem. Færrest plasser har vi til barn over 3 år, noe som skyldes at vi har to avdelinger med barn under 3 år og alle 3-åringer flytter over til de to store avdelingene.

Det er strenge krav til areal nok til barna, til antall barn per pedagog og antall barn per ansatt - og vi følger selvfølgelig disse kravene. Vi streber alltid etter å ha best mulig kvalitet på det tilbudet vi gir til barna i Roselia barnehage, innenfor de rammene vi er gitt fra sentrale og lokale myndigheter og tilskudd til en forsvarlig drift av barnehagen. 

Det er de foreldre som til enhver tid har barn hos oss, som er "eiere" av barnehagen. Med foreldrerepresentanter i styret vårt er vi så heldige å ha økonomiske rammer til blant annet vedlikehold, innkjøp av møbler, utstyr og leker og ikke minst mulighet til å sette inn vikarer ved fravær. 

Det eneste vi har utfordringer med, er å kunne tilby plass til alle som ønsker det hos oss. Det er det dessverre ikke så lett å gjøre noe med. Men alle som søker plass hos oss, skal vite at vi alltid følger opptakskriteriene når vi tilbyr plass til nye barn.

 

Har dere spørsmål om dette, så er dere velkomne til å kontakte oss. 

Send gjerne mail til : roseliabarnehage@gmail.com

 

Vennlig hilsen

 

Ellen Kærbo Henriksen

Daglig leder